Współpraca

Współpraca

W kancelarii istnieją dwa modele współpracy z Klientami:

  • zlecenie jednorazowe, które obejmuje realizację jednorazowych porad dla Klientów, którzy nie są zainteresowani stałą obsługą, bądź posiadających już bieżącą obsługę prawną, aczkolwiek potrzebujących specjalistycznej pomocy prawnej w indywidualnych sprawach. Wynagrodzenie uzależnione jest od skomplikowania sprawy oraz nakładu pracy Kancelarii
  • stała obsługa prawna - obejmuje świadczenie usług prawnych w sposób stały i ciągły w ramach zawartej z Klientem umowy zlecenia. Obejmuje doradztwo prawne we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Klienta. Najlepszą zaletą tej formy współpracy jest stała gotowość do realizacji usług na każde żądanie Klienta w postaci wizyty osobistej (regularne wizyty prawnika w firmie), jak również za pośrednictwem e-maila, telefonu. Jest to formuła, która pozwala zapewnić bezpieczeństwo prawne prowadzonej działalności gospodarczej i zoptymalizować koszt zlecanych Kancelarii usług prawnych. Ponadto umożliwia lepszą, bieżącą znajomość problemów i spraw firmy, co wpływa na szybkość i jakość świadczonych usług oraz lepsze zapoznanie się ze specyfiką działalności przedsiębiorstwa. Kancelaria składa cykliczne raporty z podejmowanych działań. Rozliczenie stałej obsługi prawnej następuje w okresach miesięcznych na podstawie ustalonej stawki ryczałtowej, bądź stawki za godzinę pracy.

Wszystkie stawki wynagrodzenia podlegają negocjacji i są ustalane w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015 poz. 1804 z późn. zm.)