Oferta
kancelaria adwokacja oferta

Oferta

Prowadzenie działalności gospodarczej w dzisiejszych czasach jest niezwykle trudne i skomplikowane – głównie ze względu na liczbę i zawiłość regulacji prawnych. Zwłaszcza mniejsi przedsiębiorcy, którzy próbują podołać wszystkim obowiązkom samodzielnie, narażają się na poważne konsekwencje prawne. Osoba, która nie ma wykształcenia prawniczego, potrzebuje dużo czasu na zapoznanie się z przepisami i ustaleniem ich właściwej interpretacji.

Kancelaria wyróżnia się wysokim poziomem merytorycznym świadczonych usług, indywidualnym podejściem do rozpatrywanej sprawy, terminowością, dokładnością i dużym zaangażowaniem. Docelowymi Klientami Kancelarii są przede wszystkim przedsiębiorcy, w tym spółki prawa handlowego, ale doradztwo prawne świadczone jest również na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W ramach działalności Kancelarii zajmuję się:

  • dochodzeniem należności od dłużników w postępowaniu polubownym, sądowym i egzekucyjnym,
  • sporządzaniem i opiniowaniem umów, w tym także umów występujących w obrocie gospodarczym zwłaszcza pod kątem zabezpieczenia interesów Klienta,
  • obsługą prawną przedsiębiorców: osób fizycznych oraz prawnych, tworzeniem, rejestracją spółek,
  • sprawami rodzinnymi (alimenty, rozwody, separacje, ustalanie kontaktów z dzieckiem, adopcje, podział majątku),
  • sprawami spadkowymi (stwierdzenie nabycia spadku, testamenty, dział spadku, zachowek),
  • sprawami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (umowy o pracę, regulaminy, umowy o zakazie konkurencji, sprawy sądowe pracownicze, odwołania od decyzji organów rentowych),
  • sprawami z zakresu prawa rzeczowego (zasiedzenie, ochrona własności, zniesienia współwłasności),
  • dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu wypadków komunikacyjnych.

Certyfikaty